Zadzwoń do nas 660 000 276

Regulamin

REGULAMIN Ośrodka wypoczynkowego Słoneczko

 1. Do korzystania z usług Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym zadatkiem. Zadatek winien być wpłacony do trzech dni od daty zgłoszenia chęci dokonania rezerwacji. Brak wpłaty zadatku będzie stanowił podstawę do uznania rezygnacji z rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny. W trakcie pobytu gość nie może przekazywać pokoju/ domku osobom trzecim bez uzgodnienia z pracownikiem recepcji.

 

 1. Po przyjeździe do Ośrodka należy dokonać formalności meldunkowych. W tym celu okazać personelowi ważny dokument tożsamości z fotografią np. dow.osobisty ( Ust.z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osob. Dz.U.z 2001 nr 87 poz. 960).

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00 .

 

 1. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dot. jakości usług, Goście proszeni są o zgłoszenie ich nie później niż dobę od chwili zameldowania. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności z przyczyn od nas niezależnych np.przerwy w dostawie prądu, gazu, wody. Domki/pokoje w trakcie pobytu Gości nie są sprzątane.

 

 1. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godz. od 22.00 do 7.00 , z wyjątkiem imprez organizowanych przez Ośrodek, wcześniej zapowiedzianych.

 

 1. Prosimy o oszczędne korzystanie z energii i wody oraz segregację śmieci. Wspólnie dbamy o nasze środowisko. Prosimy o korzystanie z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów BHP i Ppoż.

 

 1. Osoby zakłócające spokój również w godzinach od 6-22 lub nieprzestrzegające regulaminu, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka, będą obciążeni finansowo przez właściciela i usunięci z Ośrodka bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu Ośrodka. Ośrodek NIE ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie ośrodka.

 

 1. Osoby odwiedzające naszych Gości na terenie Ośrodka, powinny zakończyć wizytę do godz. 20.00, lub dokonać formalności meldunkowych i na nocleg wynająć domek/pokój.

 

 1. Na terenie Ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci, które, szczególnie tam, powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

 

 1. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty, oddane do użytkowania, a będące własnością Ośrodka, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

 

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy starannie zamykać okna i drzwi w momencie czasowego opuszczania pokoju.

 

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz tym które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za nieprzyzwoity.

 

 1. Pobyt zwierząt w Ośrodku należy zgłosić koniecznie podczas rezerwacji. W trakcie zameldowania Gości administrator weryfikuje zgłoszenie zwierzaka i wcześniejszą opłatę za jego pobyt. W przypadku rozbieżności obowiązuje dopłata wg obowiązującej stawki. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełna odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Punkt ten nie dot. „psów opiekunów” osób niepełnosprawnych.

 

 1. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego celu i wskazanych przez personel Ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny, wyłącznie dla Gości podczas ich pobytu, jednak do jednego domku/pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest niestrzeżony, zamykany w godz. ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 

 1. Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach na terenie Ośrodka. Nie stosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało grzywną w wysokości 250 zł.

 

 1. Wyjeżdżając prosimy o pozostawienie domku/pokoju i jego otoczenia w czystości, wyrzucenie śmieci, zdjęcie pościeli oraz pozostawienie klucza w recepcji. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz, jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika , będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu przypisanego do danego domku /pokoju.

 

 1. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np.późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

 

 1. Nieuzgodniony z recepcją pobyt na terenie Ośrodka w dniu wyjazdu, po godz. 10.00 powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

 

19.Na podstawie uchwały Rady Gminy Przemęt, w naszym ośrodku pobierana jest opłata miejscowa w wysokości:

 

- 1,50 zł dziennie od osób fizycznych, przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych,
- 1,50 zł dziennie 
od dzieci i uczącej się młodzieży, oraz emerytów i rencistów, przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

 

Pobierz Regulamin w pdf